รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
หมู่ 12   ตำบลเขวาไร่  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 043-756064
Email : krs.school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :