ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการคัดเลือก

         ตามที่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าไช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปิการศึกษา 2565 โด้ยวิธีคัดเลือกนั้น
         หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือต้านอาชีพ (55.10.15.09) จำนวน 1 หน่วย/Unit ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนครูบุ๊ลเซนเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,436,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพ้นบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,22:32   อ่าน 644 ครั้ง